มติเอกฉันท์ นายกฯครบ 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้

โดยองค์คณะศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องของพรรร่วมฝ่ายค้าน ปม นายกฯครบ8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ มีมติ 5 ต่อ 4 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ คาดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนนี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ให้จับตา ใครจะได้เป็น “นายกฯรักษาการ” แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีชื่อเป็น รองนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1 หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างที่คาดไว้. ศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์ นายกฯผู้ร้องมีมติ 5 ต่อ 4 งดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ กระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

24 ส.ค. เวลา 13:15 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ สภาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับฟังคำร้องคดีนายชวนหวัง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำร้องโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แนวร่วมฝ่ายค้าน ที่มีชื่อตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ -โอชา นายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะสิ้นสภาพตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรียุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่ง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องพรรคร่วมค้าน นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ โหวต 5 ต่อ 4 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ กระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้โปรดระวัง ใครจะได้เป็น “รักษาการนายกรัฐมนตรี” แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา? นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 หากพล.อ.ประยุทธ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อ่านข่าวตัดสินนายก 8 ปี ได้ที่ https://www.thairath.co.th/tags/นายก 8 ปี